Artikel: “The impact of music festival attendance on young people’s psychological and social well-being”

af Jan Packer og Julie Ballantine, 2010.

Udforsker, hvordan festivaldeltagelse påvirker unges psykologiske og sociale velbefindende. Undersøgelsen er baseret på et survey og fokusgruppeinterviews blandt unge mellem 18 og 29 år.

Hovedpointer: der er fire elementer, der betyder noget for unges festivaloplevelse

  1. Musikoplevelsen – basisoplevelsen, som de andre oplevelser bygger på, og faciliterer festivaloplevelsen
  2. Festivaloplevelsen – den samlede oplevelse, og summen af de andre elementer
  3. Den sociale oplevelse – forbindelsen til andre
  4. Separationsoplevelsen – lader deltagere komme væk fra dagligdagen og opleve andre kontekster, skabe nye bekendstskaber

“one of the most important functions performed by music festivals is to provide a time and space where young people can experience
personal growth and self-discovery.”

Brug: Denne artikel kan bruges til at forstå unges festivalvaner, og betydningen af festivaler for unge. I lyset af Coronanedlukninger og aflysninger, kan en sådan undersøgelse være med til at forklare, hvad der er på spil for de unge, og hvorfor aflysning af festivaler vejer tungt hos deltagerne.

Packer J, Ballantyne J. The impact of music festival attendance on young people’s psychological and social well-being. Psychology of Music. 2011;39(2):164-181. doi:10.1177/0305735610372611

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *