Vidensplatform for
dansk kunst- og kulturliv

Vi skaber dokumentation, der løfter forståelsen af kulturbranchens arbejdsvilkår
fra anekdotisk viden til virkelighedsbunden

Vi ser os selv som en idealistisk virksomhed – laver analyser for at kunne vise status quo. Vi skaber grundviden om tingenes tilstand for at kunne være med til at forandre dem. Vi er nødt til at forstå, hvad problemerne egentlig handler om, og hvilke mekanismer, der ligger bag – det er nemlig de mekanismer, vi skal ind og arbejde med.  

Kurana

Kultur, Analyse og Kuratering af viden

Vi skaber viden om det danske
kunst- og kulturområde

Vi specialiserer os i kvalitative og mixed method undersøgelser og evalueringer af og om det danske kunst- og kulturområde.  

Med baggrund i kultursociologien har vi øje for konteksten, vores undersøgelsesfelt bevæger sig i og relaterer sig til. 

Kurana laver undersøgelser, der er inspireret af  grundforskning – for for at skabe reel positiv forandring, skal man kende til status quo, for at identificere  udfordringer og udviklingspotentialer. 

Om Kurana

Det begyndte på Roskilde Festival…