Vidensplatform for
dansk kunst- og kulturliv

Vi skaber viden og dokumentation, der løfter forståelsen af kulturbranchens arbejdsvilkår
fra anekdotisk viden til virkelighedsbunden

Kurana er en vidensplatform, der skaber ny viden om status quo i kunst- og kulturbranchen og formidler eksisterende viden på området. 

Vi skaber og formidler grundviden om tingenes tilstand for at bidrage til en social bæredygtig udvikling af branchen. For at kunne skabe udvikling er vi nødt til at forstå, hvad problemerne egentlig handler om, og hvilke mekanismer, der ligger bag – for det er nemlig de mekanismer, vi skal ind og arbejde med.  

Kurana

Kultur, Analyse og Kuratering af viden

Vi skaber ny viden om det danske
kunst- og kulturområde

Vi specialiserer os i kvalitative og mixed-methods undersøgelser og evalueringer af og om kunst- og kulturområdet.  

Med baggrund i kultursociologien har vi øje for konteksten, og dét undersøgelsesfelt, som problematikken bevæger sig i og relaterer sig til. 

Kurana udfører undersøgelser, der er inspireret af  grundforskning. For at skabe reel positiv forandring, skal man kende til status quo for at kunne identificere  udfordringer og udviklingspotentialer. 

Om Kurana

Det begyndte på Roskilde Festival…