Hvad kan Kurana
gøre for dig?

Kvalitative og kvantitative undersøgelser

Kvalitative & kvantitative undersøgelser

Viden for at vide og forstå årsagssammenhænge. Som kultursociologer er vi erfarne i og brænder for at forstå nutidsbilledet inden for kunst- og kulturområdet. Vi stiller de relevante spørgsmål rundt om emnet og undersøger i dybden og bredden, hvad der foregår, hvordan og hvorfor.

Evalueringer og udviklingsprojekter

Evalueringer og udviklingsprojekter

Har I brug for at vide, om jeres tiltag virker, som de skal eller hvordan de kan gøres bedre? Eller skal I måle på jeres eksisterende projekter? Vi er trænede i at spore os ind på, hvad der skal måles, hvordan tiltagene kan gøres bedre og pege på konkrete områder for forandring.

Hjælp til at forstå og bruge eksisterende undersøgelser

Hjælp til at forstå og bruge eksisterende undersøgelser

Er du journalist, kulturmedarbejder eller i en anden stilling, hvor du har brug for hjælp til at forstå undersøgelser, statistikker og konklusioner?

Vi hjælper med at skabe overblik over hovedpointer i den rapport, der ligger på dit skrivebord, samt vejleder i, hvordan undersøgelsen kan bruges specifikt i dit arbejde.

Hjælp til at lave egne undersøgelser

Hjælp til at lave jeres egne undersøgelser

Er I en organisation, NGO eller virksomhed, der gerne vil lave undersøgelser, men  mangler idéer eller ressourcer til en stor ekstern undersøgelse? Vi hjælper med at indsnævre fokus, stille de rigtige spørgsmål, designe jeres undersøgelse eller noget helt fjerde.


Kontakt os for at høre mere