Kulturaktørernes
Brug af viden og data

Hvad er kulturlivets udfordringer i en (post)coronatid?
Udgivelse 2: Kulturaktørernes Brug af Viden og Data

I foråret og sommeren 2021 interviewede Kurana kulturaktører fra forskellige dele af det danske kunst- og kulturliv for at udforske status quo i hele økosystemet.

Opsummering

 • De skaber og bruger især publikums- og medlemsanalyser for at forbedre det, de kan levere til publikummer eller medlemmer
 • De benytter sig i høj grad også af data og viden til at opnå politisk indflydelse
 • Syv ud af de otte siger, de bruger viden som andre (fx virksomheder, universiteter) laver
 • To af dem har nye ansatte til formålet, de andre to har nye ledere som lægger stilen mod at bruge data og viden mere aktivt
 • Tre af dem siger, de vil bruge data til at påvirke den kulturpolitiske dagsorden
 • Fælles for disse aktører er, at deres virke ikke direkte lægger op til det. De er enten direkte engagerede i kulturskabelse- og formidling eller et samlingspunkt for flere organisationer
 • Selvom de ikke har et aktivt brug af data, kan de alle se vigtigheden af at skabe og bruge viden
 • Især mangel på tid og udfordringer med økonomien står i vejen
 • Det er svært at få overblik over eksisterende viden, og den eksisterende viden er ikke altid fyldestgørende
 • De udfordringer, kulturaktørerne oplever i brugen og fremskaffelsen af viden og data, kan således primært inddeles i følgende:
  • Ressourcemæssige udfordringer
  • Udfordringer med at navigere i den viden, der findes.
 • Der er et udtalt ønske om en slags opslagsværk, hvor data og viden er overskueligt og tilgængeligt
 • Kulturaktørerne er især optagede af at kunne dokumentere kunstens og kulturens værdi- og effektskabelse, i økonomisk og ikke-økonomisk forstand
 • Flere ønsker demografiske og biografiske undersøgelser af deres brugere, gæster eller medlemmer