Kulturaktørernes
Aktuelle Udfordringer

Hvad er kulturlivets udfordringer i en (post)coronatid?
Udgivelse 1: Kulturaktørernes Aktuelle Udfordringer

I foråret og sommeren 2021 interviewede Kurana kulturaktører fra forskellige dele af det danske kunst- og kulturliv for at udforske status quo i hele økosystemet.

Opsummering

Kapitel 1

 • Kulturaktører oplever negligering og manglende prioritering fra politisk side
 • Kulturaktørernes virke er baseret på en “kludetæppeøkonomi”, hvilket den politiske økonomi, fonde og puljer har svært ved at rumme
  • De falder ofte mellem stole mellem forskellige instanser og bruger derfor mange ressourcer på at navigere i diverse systemer
  • Under coronapandemien medførte det bl.a., at hjælpepakker ikke blev designet efter kulturaktørernes faktiske vilkår
 • Dette kan medføre, at kulturaktørerne baserer deres udbud på et bredere repertoire eller føler sig nødsaget til at indrette det i en mere “tivoliseret” retning end ønsket

Kapitel 2

 • Oplevelser med at være blevet glemt og negligeret ses som et udtryk for, at kunst- og kulturområdet har laveste prioritet til sammenligning med andre politikområder
  • Kulturaktørerne peger på, at der blandt offentlige instanser generelt mangler viden om kunst- og kulturområdets økonomiske vilkår og skabelsesprocesser
  • Dette viser sig bl.a. ved antagelser og fejlopfattelser om aktørernes virke blandt offentlige instanser
  • Kulturaktørerne opfatter negligeringen som mangel på anerkendelse af, at kunst- og kultur har en bærende værdi for samfundet
  • De oplever, at de kontinuerligt skal bevise deres legitimitet og redegøre for, hvordan de tilfører værdi til samfundet
 • De har imidlertid forskellige tilgange til, hvordan værdi bør defineres, og hvordan kulturens samfundsværdi kan,skal og bør undersøges
  • Nogle aktører mener, at kulturen i højere grad skal måles ud fra økonomiske parametre
  • Andre kulturaktører mener, at man skal stå fast på, at kulturen har en iboende værdi i sig selv
  • En tredje gruppe advokerer for en både-og-tilgang

Kapitel 3

 • Nogle gør dette af lyst, mens andre italesætter det som en nødvendighed
 • Deltagelse ses på flere måder: Det kan gøres ved simpelthen bare at melde sig på banen, ved at opsøge politikere i konkrete sager eller ved at organisere sig i nye eller eksisterende netværk
 • Coronapandemien og kulturaktørernes oplevelser herunder har betydet, at behovet for at fremhæve kulturen som et erhverv føles presserende
  • Aktørerne italesætter, at det både er eksternt og internt, at holdningen til kulturen skal ændres
  • Dette betyder på den ene side, at der er brug for en anerkendelse af de vilkår, som kulturaktører opererer på
  • Det betyder på den anden side, at der kan der være behov for at kulturaktører begynder at operere mere på markedsvilkår