Hvad betyder aflysningen af Roskilde Festival 2020?

et mixed method studie af reaktionerne på aflysningen af Roskilde festival 2020

I 2020, før Kurana blev født, var vi drivkraften i et studie af, hvad aflysningen af Roskilde Festival betyder for dem, der skulle have været afsted. Vores mixed method survey undersøgte desuden, hvilke festivalelementer, der vægtes højest blandt festivalgæsterne. Studiet blev foretaget under Syddansk Universitet

festivalgæsterne er kede af aflysningen, men forstående

Iblandt disse svar er der to strømninger: ked af det men, og ked af det fordi. Forskellen på disse er, om respondenterne havde ventet aflysningen og sagtens kan undvære festivalen i 2020 – på trods af sorgen – eller, om netop 2020 havde været noget specielt for respondenten, og aflysningen derfor mærkes endnu hårdere.

Sandsynligheden for at svare enig eller meget enig på dette stiger, jo flere gange man har været på Roskilde Festival. Det kan konkluderes, at jo mere festivalerfaring og stærkere festivaltraditioner respondenterne har, jo større værdi tillægger de Roskilde Festival.

De to elementer nævnes af hhv. 47% og 42% af de samlede respondenter. Disse elementer er også dem, der indgår oftest i respondenternes planer for den uge hvor festivalen skulle have foregået. 27% af alle respondenter nævner samvær som et element der skal indgå i deres dage. 26% beskriver, at de skal lave en festivalerstatning. I denne erstatning indgår musik, festivalvenner, og det at tage et andet sted hen.

det, der gør roskilde festival til noget unikt, er kombinationen af musikken, stemningen, åbenheden og menneskerne

Det at være sammen med venner for 96% vigtigt, mens musikken vægtes højest for 93% af respondenterne. Festivalens funktion som afbræk eller frirum fra hverdagen, er vigtigt for 93% af respondenterne, det samme er åbenhed fra andre festivaldeltagere, med 91%. 

Ud fra dette, kan det konkluderes, at især menneskerne og stemningen er det, folk kommer på Roskilde Festival for. Festivalen fungerer som en pause fra hverdagen, der præges af åbenhed fra og mod andre mennesker, og hvor potentialet for at skabe nye venner bidrager positivt til en god oplevelse. Og musikken – selvom den er meget vigtig – kan ikke helt måle sig med fællesskabet med de andre festivaldeltagere.

jo ældre respondenter bliver, desto større er sandsynligheden for, at de erklærer sig enige eller meget enige i, at festivaltraditioner er vigtige for deres festivaloplevelse. Altså, jo ældre respondenten er, jo større sandsynlighed er der for, at personen har festivaltraditioner, og at disse traditioner er vigtige for personens festivaloplevelse.

Mad, drikkevarer og andre mennesker er de elementer, der indgår i de fleste af respondenternes festivaltraditioner. Traditionerne indebærer ofte en kombination af disse tre ting – et objekt, f.eks. en type alkohol, indtages sammen med bestemte mennesker, måske endda på en bestemt dag

Undersøgelsen og den efterfølgende rapport blev støttet af Roskilde Festival og Syddansk Universitet

Du kan tilgå rapporten her